ACTEREN

Bekende wegen leiden tot gekende bestemmingen. Verlaat de platgetreden paden en ontdek jezelf.

In Vlaanderen zijn we gezegend met een rijke amateurtoneelcultuur, waarin het publiek als subject centraal staat. De schaterlach is in dit geval het hoogste doel van de spelers, maar aan de acteurs is zelfontplooiing vaak niet gegund.

De basis van deze visie op toneel ligt waarschijnlijk in de existentiële angst om de comfortzone te verlaten. Het “Out of the box”-denken is enkel weggelegd voor de “echte” kunstenaars en artiesten. Niemand durft echter het grote geheim te onthullen: “De doos bestaat niet!”. Sterker nog: “Iedereen zou aan theater moeten doen, om te zien wie we zijn en te ontdekken wat we kunnen worden.” (Augusto Boal)

Bij #APA vzw wijken we af van het pad en zetten de acteurs centraal. Tijdens onze opleidingen leren ze zich op een andere manier te uiten, anders te voelen, kweken ze zelfvertrouwen, leren ze omgaan met stress, afwijzing en in team werken. Dit alles in de veilige leeromgeving van het leslokaal. Uiteindelijk kunnen ze op de scène een vernieuwde en verbeterde “ik” laten zien, die tot het volle potentieel is ontplooid.