HOME

#APA vzw is een kunsteducatieve organisatie voor jongeren en volwassenen, die sinds 2013 actief is binnen de uitvoerende kunsten. 

Van meet af aan streefden we naar samenwerking tussen verschillende groepen en verenigingen. Deze visie resulteerde ondertussen in een coöperatief onderwijssysteem waarbij persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

Om deze visie blijvend te ondersteunen, werd er naast de opleiding geïnvesteerd in ervaring, resulterend in de oprichting van verschillende ervaringscentra. In deze centra kunnen cursisten hun opleiding in de praktijk brengen en dat, anders dan bij de meeste kunsteducatieve organisaties, meerdere keren per jaar. Huidige ervaringscentra zijn:

#APA Sint-Truiden
Stokse Stekskes (Stok, Kortenaken)
Grazense Gasten (Grazen)
Bekke Jeugd (Bekkevoort)
HerkerHorde (Herk-de-Stad)
BostBende (Bost, Tienen)

Het meest trots zijn we op het aantal mensen die we bereikten met onze opleidingen. Vijf jaar na de opstart hadden we namelijk al meer dan 100 mensen opgeleid en onvergetelijke ervaringen bezorgd in het theater.

Vandaag bieden we cursussen voor deelnemers vanaf 3 jaar tot 99. (100-jarigen toegelaten na goedkeuring van een arts)

Dit alles was niet mogelijk zonder de medewerking en inzet van onze super gemotiveerde coaches en vrijwilligers.

COÖPERATIEF ONDERWIJS

In theorie is praktijk en theorie hetzelfde, maar in de praktijk blijkt dat vaak niet zo te zijn. Vooral in de kunsteducatie viel ons een groot hiaat op tussen wat door de opleidingen werd aangeboden en wat in het werkveld werd vereist. Daarom werd er binnen #APA vzw gedurende vijf jaar gewerkt aan een onderwijssysteem om deze leemte op te vullen.

Coöperatief onderwijs is een samenwerking tussen het werkveld en het leslokaal. Concreet wil dit zeggen dat de cursist een aangeleerde theorie direct kan testen in de praktijk. In tegenstelling tot de meeste kunsteducatieve organisaties, waar slechts één keer per jaar een toonmoment of praktijkproef plaatsvindt, is er bij deze onderwijsvorm vooral sprake van een permanente evaluatie. 

De docenten zijn in dit geval eerder coaches, die zelf ook onder permanente evaluatie staan en door constante, gerichte bijscholing de kwaliteit en veiligheid van de opleiding garanderen. Dit is enkel mogelijk door coaches intern op te leiden volgens een vaste opleidingsstructuur.